Hvordan kontakter jeg Udlændingenævnet under klagesagens behandling?

Hvis du ønsker at kontakte Udlændingenævnet under klagesagens behandling, fx hvis du har nye oplysninger til sagen, opfordrer vi til, at du anvender digital post (dvs. e-boks). Du har dog også mulighed for at sende et fysisk brev eller en e-mail. 

Udlændingenævnet vil besvare din henvendelse via digital post eller fysisk brev inden for 30 dage.  

Hvis Udlændingenævnet skal besvare din henvendelse via e-mail, kræver det, at du kan modtage digital post. Udlændingenævnet er forpligtet til at sende sikkert for at beskytte dine personoplysninger, jf. databeskyttelsesloven og de almindelige regler om tavshedspligt. 

Hvis du har et dansk CPR-nummer, vil alle henvendelser fra Udlændingenævnet blive sendt til din e-Boks med frigørende virkning for Udlændingenævnet. Hvis du kan modtage digital post, må du derfor forvente, at Udlændingenævnet fremsender f.eks. afgørelsen til din e-Boks.

Hvis du ikke har et dansk CPR-nummer, hvis du er fritaget fra digital post, eller hvis du bor i udlandet, vil henvendelser fra Udlændingenævnet komme med fysisk brev til dig. 

Yderligere oplysninger til din sag kan indsendes løbende. Det kan betyde, at du skal vente længere på afgørelsen, da sagsbehandleren skal tage stilling til det indsendte, inden sagen kan afgøres.

Klik her for at komme til Udlændingenævnets kontaktoplysninger.

Du kan ikke bruge kontaktformularen via www.nyidanmark.dk, og din klagesag vil ikke fremgå under ”Min sag”. 

Når du henvender dig til Udlændingenævnet

Du bedes oplyse personID for den person eller sag, som klagen vedrører, eller hvis klagen vedrører en visumsag, skal du oplyse DNK-nummer. Dette skal oplyses ved alle henvendelser til Udlændingenævnet, da det gør det lettere at finde den rigtige sag med det samme. 

Senest opdateret: 25-03-2022
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen