Jeg har modtaget Udlændingenævnets afgørelse – hvad nu?

Udlændingenævnet kan træffe afgørelse om, at:

Udlændingenævnet er enig i den afgørelse, som SIRI, Udlændingestyrelsen, politiet eller Hjemrejsestyrelsen har truffet og derfor stadfæster sagen. Det betyder, at SIRIs, Udlændingestyrelsens, politiets eller Hjemrejsestyrelsens afgørelse fortsat er gældende. 

Udlændingenævnet er uenig i den afgørelse, som SIRI, Udlændingestyrelsen, politiet eller Hjemrejsestyrelsen har truffet og derfor ændrer/omgør sagen. Det betyder, at SIRIs, Udlændingestyrelsens, politiets eller Hjemrejsestyrelsens afgørelse ikke længere er gældende. 

Udlændingenævnet sender sagen tilbage til den myndighed, som har truffet den afgørelse, der er klaget over. Det kan for eksempel ske, hvis vi har modtaget nye oplysninger i sagen, som ikke forelå på tidspunktet, hvor styrelsen traf afgørelse i sagen. Det kaldes at hjemvise en klage. Det betyder, at SIRI, Udlændingestyrelsen, politiet eller Hjemrejsestyrelsen skal træffe en ny afgørelse i din sag.

Afgørelsen sendes til

Når Udlændingenævnet har afgjort en sag, sender vi afgørelsen til ansøgeren, referencen, ansøgerens advokat eller partsrepræsentant. Hvis ansøgeren har en advokat eller anden partsrepræsentant, som repræsenterer ansøgeren, sender vi kun afgørelsen til denne person. 

 

Senest opdateret: 25-03-2022
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen