Kan jeg få udsat min udrejsefrist?

Din udrejsefrist kan som altovervejende hovedregel ikke blive udsat.

Udlændingenævnet kan dog i helt særlige tilfælde udsætte udrejsefristen, hvis Udlændingenævnet vurderer, at der foreligger helt særlige omstændigheder. Det kan f.eks. være, at du på grund af graviditet eller fødsel ikke har mulighed for at udrejse inden for den af SIRI eller Udlændingestyrelsen fastsatte udrejsefrist.

Hvis du anmoder om udsættelse af din udrejsefrist, skal du fremsende dokumentation for årsagen hertil til Udlændingenævnet. Det kan f.eks. være i form af en vandrejournal fra hospitalet, hvoraf det fremgår, hvornår du har termin.

Klik her for at læse mere om udrejsefrister

 

Senest opdateret: 23-03-2022
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen