Kan jeg søge om genoptagelse af Udlændingenævnets afgørelse?

En sag kan genoptages, hvis der fremkommer nye oplysninger af så væsentlig betydning for sagen, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet resultat, hvis oplysningerne havde foreligget ved den oprindelige afgørelse i sagen. Der skal være tale om oplysninger, som var til stede på tidspunktet for Udlændingenævnets afgørelse, men som ikke var oplyst til Udlændingenævnet på afgørelsestidspunktet.

Hvis du ønsker at søge om genoptagelse af Udlændingenævnets afgørelse, skal du sende følgende oplysninger til Udlændingenævnet:

Udlændingenævnets sagsnummer på den sag, du anmoder om genoptagelse af.

Din begrundelse for anmodningen om genoptagelse.

Evt. yderligere dokumenter, der underbygger din anmodning om genoptagelse.

Oplysning om sagsbehandlings-id og dokumentation for gebyrbetaling, hvis anmodningen om genoptagelse er gebyrpålagt.

Betaling af gebyr for en genoptagelsesanmodning

Udlændingenævnet opkræver som udgangspunkt et gebyr for at behandle din anmodning om genoptagelse. Gebyret skal betales samtidig med indsendelsen af genoptagelsesanmodningen.

Din anmodning om genoptagelse afvises, hvis gebyret ikke bliver betalt samtidig med indsendelsen af genoptagelsesanmodningen.

Der skal ikke betales gebyr for en anmodning om genoptagelse af en afgørelse truffet af Udlændingenævnet vedrørende opholdsret efter EU-opholdsbekendtgørelsen.

Klik her for at læse nærmere om betaling af gebyr her.

Senest opdateret: 25-03-2022
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen