Udlændingenævnet berostiller visse sager om ægtefællesammenføring til herboende økonomisk aktive tyrkiske statsborgere

EU-Domstolen har den 22. december 2022 afsagt dom i den præjudicielle sag, C-279/21. Sagen vedrører den situation, hvor den herboende ægtefælle er en økonomisk aktiv tyrkisk statsborger, og dermed omfattet af associeringsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet, og hvor der i forbindelse med ansøgning om ægtefællesammenføring stilles krav til den pågældendes danskkundskaber i forbindelse med de overførte betingelser for permanent opholdstilladelse.

Dommen kan bl.a. få betydning for udlændingemyndighedernes administration af sager om ægtefællesammenføring med tyrkiske statsborgere, der er økonomisk aktive i Danmark, hvor der er blevet meddelt afslag på familiesammenføring under henvisning til den herboende ægtefælles danskkundskaber. Udlændingenævnet har på den baggrund besluttet, at behandlingen af de verserende klagesager, hvor dommen kan have betydning, stilles i bero indtil videre.

Senest opdateret: 23-12-2022
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen