Generelt

Udlændingenævnet benytter tolke, der er godkendt af Rigspolitiet, til mundtlig tolkning under nævnsmøderne samt til skriftlig oversættelse af dokumenter m.v.

Under nævnsmødet foregår tolkningen som udgangspunkt til og fra ansøgerens modersmål, medmindre ansøgeren har ønsket, at tolkningen foregår på et andet sprog, eller medmindre det ikke er muligt at fremskaffe en tolk på modersmålet.

Udlændingenævnet tager som udgangspunkt hensyn til ansøgerens tilkendegivelser vedrørende valg af tolk, såfremt disse er begrundet i sprogkundskaber, men derimod ikke såfremt de for eksempel vedrører tolkens etniske eller nationale tilhørsforhold.

Vedrørende fremsendelse af fakturaer

Fra og med den 15. april 2013 bør fremsendelse af fakturaer fra tolke, som ikke er momsregistrerede, samt bilag fremover sendes til mailadressen udln@udln.dk.

Materialet kan derudover også stadigvæk fremsendes per post på adressen:

Udlændingenævnet
Adelgade 11-13
1304 København K

Bemærk at tolke, som er momsregistrerede, stadigvæk skal fremsende deres fakturaer elektronisk.

Nærmere information omkring elektronisk fakturering, honorering samt godtgørelse af transport og kørsel kan findes her på hjemmesiden under tolkeafsnittet.


Senest opdateret: 19-06-2018
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen